top of page

086-345-7840

weeza55623

ลูกชิ้นหมูโอชา

ลูกชิ้นหมูโอชาผลิตจากเนื้อหมูแท้ 100% อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

ไม่ว่าจะกินกับก๋วยเตี๋ยวหมูหรือลูกชิ้นปิ้งก็อร่อยลูกค้าติดใจ !!!

ลูกชิ้นหมูล้วน

Size : M

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 125 ลูก)

กิโลกรัมละ 130 บาท

ลูกชิ้นหมูล้วน

Size : ลูกปิงปอง (L)

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 80 ลูก)

กิโลกรัมละ 130 บาท

ลูกชิ้นหมูล้วน

Size : จัมโบ้

ราคาส่ง ติดต่อโดยตรง

ลูกชิ้นเอ็นหมู

Size : M

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 125 ลูก)

กิโลกรัมละ 130 บาท

ลูกชิ้นเอ็นหมู

Size : ลูกปิงปอง (L)

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 80 ลูก)

กิโลกรัมละ 130 บาท

ลูกชิ้นเอ็นหมู

Size : จัมโบ้

ราคาส่ง ติดต่อโดยตรง

bottom of page