top of page

086-3457840

weeza55623

ลูกชิ้นเนื้อมารวย

ลูกชิ้นเนื้อมารวยผลิตจากเนื้อวัวแท้ 100% อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

กินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวเรือหรือลูกชิ้นปิ้ง อร่อยลูกค้าติดใจ !!!

ลูกชิ้นเนื้อ

Size : M

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 125 ลูก)

กิโลกรัมละ 150 บาท

ลูกชิ้นเนื้อ

Size : ลูกปิงปอง (L)

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 80 ลูก)

กิโลกรัมละ 150 บาท

ลูกชิ้นเนื้อ

Size : จัมโบ้

ราคาส่ง ติดต่อโดยตรง

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ

Size : M

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 125 ลูก)

กิโลกรัมละ 150 บาท

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ

Size : ลูกปิงปอง (L)

(1 กิโลกรัมมีประมาณ 80 ลูก)

กิโลกรัมละ 150 บาท

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ

Size : จัมโบ้

ราคาส่ ติดต่อโดยตรง

bottom of page