โรงงานลูกชิ้นโอชามารวย

83/97 หมู่ 3 ซอยพัฒนา ตำบลหญ้าแพรก

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

086-345-7840

@ochaballs

ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน

83/97 หมู่ 3 ซอยพัฒนา ตำบลหญ้าแพรก

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

086-345-7840

วีระศักดิ์ เศวตกมล

Line ID

@ochaballs