เกี่ยวกับเรา

โรงงานลูกชิ้นโอชามารวยเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นเครือเดียวกับโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี โรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม Good Manufacturing Practices ( GMP ) เราใช้กระบวนการผลิตผ่านระบบไอน้ำทั้งโรงงาน มีบุคลกรด้านกระบวนการผลิตที่มีความเชียวชาญดูแลการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกชิ้นที่ออกมานั้นจะมีรสชาติที่เป็นมาตรฐาน อร่อย สด ใหม่ สะอาด

ตัวอย่างขั้นตอนการผลิต